W głębokim dole

Kiedy przez ogród rajski idziesz
Tą najpiękniejszą z pięknych dróg
Musisz pokusy świata widzieć
Które się łaszą do twych nóg
Z Jezusem twoja więź osłabła
Bo zło zaborcze jest jak zło
Lecz jeśli chcesz hodować diabła
W głębokim dole trzymaj go

On włada ogniem i żądzami
Nie oczekując w zamian nic
Nie zsyła ksiąg z przykazaniami
To twego grzechu wierny widz
Z Jezusem toczy bój od dawna
Twierdząc, że zło to żadne zło
Lecz jeśli chcesz hodować diabła
W głębokim dole trzymaj go

Czemu Archanioł nie przybywa
Gdy kąsa nas zdradliwy wąż
Dlaczego dobroć sprawiedliwa
Nie może triumfować wciąż
Jezu, a może to jest prawda
Ze zło pokona tylko zło
Jeśli to ty hodujesz diabła
W głębokim dole trzymaj go