13. Wszyscy braćmi być powinni

Wszyscy braćmi być powinni!
Oj, oj! – prawda święta!
Bo rodzili się niewinni
Żyd i goj!
Kto tę prawdę zapamięta?
Oj, oj! – nie od święta
Wszyscy braćmi być powinni!
O, jo, joj!

Bogiem się należy cieszyć!
Oj, oj! – prawda święta!
Choć czasami może zgrzeszyć
Żyd i goj!
Kto tę prawdę zapamięta?
Oj, oj! – nie od święta
Bogiem się należy cieszyć!
O, jo, joj!

Trzeba śpiewać, trzeba tańczyć!
Oj, oj! – prawda święta!
Zanim będą dzieci niańczyć
Żyd i goj!
Kto tę prawdę zapamięta?
Oj, oj! – nie od święta
Trzeba śpiewać, trzeba tańczyć!
O, jo, joj!

Dzieci będą razem rosły!
Oj, oj! – prawda święta!
Razem wejdą w wiek dorosły
Żyd i goj!
Kto tę prawdę zapamięta?
Oj, oj! – nie od święta
Dzieci będą razem rosły!
O, jo, joj!

Młodzi lepszy świat zbudują!
Oj, oj! – prawda święta!
Bo tak samo przecież czują
Żyd i goj!
Kto tę prawdę zapamięta?
Oj, oj! – nie od święta
Młodzi lepszy świat zbudują!
O, jo, joj!