06. Kto przez ogień

Kto przez ogień?
Kto przez wodę?
Kto w pełnym słońcu?
Kto w gęstym mroku?
Kto przez Wysoki Sąd?
Kto przez celowy błąd?
Kto, kiedy ślicznie kwitnie miesiąc maj?
Kto przez rozpadu czas?
Kto wie, kto jak będzie wezwany?

Kto przez zły wybór?
Kto brudną igłą?
Kto przez miłosny akt?
Kto tak byle jak?
Kto w pędzącej lawinie?
Kto w dławiącym pyle?
Kto z nienasyconych żądz?
Kto przez włączony prąd?
Kto wie, kto jak będzie wezwany?

Kto pogodzony?
Kto w samotności?
Kto przez przypadek?
Kto przed zwierciadłem?
Kto z rozkazu swej pani?
Kto z ręki własnej?
Kto w lęku śmiertelnym?
Kto w blasku potęgi?
Kto wie, kto jak będzie wezwany?