12. Ona jest

Ona jest, ona jest
Ona jest ona jest

Ona to list ukryty wśród ksiąg
Pierścień co był twą pieczęcią złą
Ona to deszcz rozbitych w pył gwiazd
Miłości kres i  ruiny miast

Niech każdy za życia zasłuży na śmierć
Kochana witaj, miła żegnam cię

Ona jest, ona jest…

Ona to smak porażki i ból
Rozkosz co trwa tylko chwili pół
Ona to wstyd i łaska i grzech
Kobiece łzy  mężczyzny śmiech

Niech każdy za życia…

Ona to mrok, księżyca mdły blask
Syn Boga co jutro umrzeć ma
Ona to świt i rosa i mgła
Anioł na szczyt frunie z piekła dna

Niech każdy za życia…

Ona to dom otwarty za dnia
Pęknięty dzwon co nam requiem gra
Ona to noc i zdrada i zgon
Miłość ma moc z martwych wstać jak On

Niech każdy za życia…