15. Hava nagila – Piękna jest chwila

Hava nagila!
Hava nagila!
Hava nagila, venishmecha!
Piękna jest chwila!
Piękna jest chwila!
Piękna jest chwila dopóki trwa!

Hava neranena!
Hava naranena!
Hava, hava venishmecha!
Życie niech wiecznie trwa!
Życie niech wiecznie trwa!
Piękne życie niech wiecznie trwa!

Uru, uru achim!
Obudźmy się z radosnym sercem!
Uru achim, belev sameach!
Obudźmy się z radosnym sercem!
Uru achim, belev sameach!
Uru achim!
Obudźmy się z radosnym sercem!

Hava nagila!
Hava nagila!
Hava nagila, venishmecha!
Piękna jest chwila!
Piękna jest chwila!
Piękna jest chwila dopóki trwa!