01. Bajka

POETKA

Był człowiek wolny jak duch, 

był człowiek samotny jak obłok,

zniósł wszystko, co było trzeba, 

i nic mu się już zdarzyć nie mogło.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

Siedzą przy mnie dwa dzieciaki, dzieciaki miłe i proszą o bajkę. 

Dlatego też powiem paniom i panom bajkę dla dzieci i dorosłych. 

Tyle szczęścia, co we śnie, tyle prawdy, co jest w pieśni. 

Bo są czary i są dziwy, byle ktoś raz był szczęśliwy… 

POETKA

Był człowiek wolny jak duch, 

był człowiek samotny jak obłok,

zniósł wszystko, co było trzeba, 

i nic mu się już zdarzyć nie mogło.