02. Imiona

NARRATOR

Brudna wojna, święta wojna –

Wojna nerwów, wojna kwiatów,

Pierwsza wojna, druga wojna –

Gry wojenne, wojna światów!

Trwa relacja bezpośrednia:

Wielka wojna w każdym domu –

Oglądaj bez ryzyka!

Śmierć człowieka to tragedia,

Lecz odległa śmierć milionów 

To tylko statystyka!

Wojna i pokój, lęk i nienawiść…

Wieczny niepokój: polec, czy zabić?

Wojna i pokój! Miłość i gniew…

Wieczny niepokój: ból, łzy, krew!

O, mój rozmarynie, rozwijaj się!

O, mój rozmarynie, rozwijaj się!

Pójdę do dziewczyny,

Pójdę do jedynej

Zapytam się:


JADWIGA GOLCZ – FOTOGRAFKA

Ile Ofiary, ile Godności…

Ile Pamięci, ile Przyszłości…

Ile Nadziei, ile Radości…  

Oto Imiona naszej Wolności!

Kolonializm, nacjonalizm,

Wyścig zbrojeń, propaganda,

Pangermanizm i panslawizm,

Trójprzymierze i Entatnta.

Spory rasistowskich doktryn

Darwinizmu społecznego 

I walka klas Marksizmu,

Imperializm i terroryzm

Casus belli! Sarajewo –  

Dialektyka konfliktu!

Śmierć Arcyksięcia, entuzjazm tłumów…

Wojna Powszechna o wolność ludów.

Wybuch wrogości! Polowe Msze!

Rzucone kości: ból, łzy, krew!

A jak mi odpowie: Nie kocham cię!

A jak mi odpowie: Nie kocham cię!

Ułani werbują, strzelcy maszerują,

Zaciągnę się!

Ile Ofiary, ile Godności…

Ile Pamięci, ile Przyszłości…

Ile Nadziei, ile Radości…  

Oto Imiona naszej Wolności!

Ile Ofiary, tyle Godności…

Ile Pamięci, tyle Przyszłości…

Ile Nadziei, tyle Radości…  

Oto Imiona Wolności!