02. Tańcz mnie po miłości kres

Tańcz mnie – rytmem tętna i ognistych skrzypiec grą  

Ocal mnie z potopu pokaż mi nieznany ląd

Jak oliwną mnie gałązkę nad głębiną nieś –
Tańcz mnie po miłości kres! Tańcz mnie po miłości kres!

Ach, otul moje ciało w nieskończoną czułość słów
Ogród Babilonu niech rozkwitnie dla nas znów
 Odkryj mi powoli to co tajemnicą jest –
Tańcz mnie po miłości kres! Tańcz mnie po miłości kres!

Tańcz mnie – korowodem ślubnym wejdźmy w domu próg

Tańcz mnie – żeby taniec się zamienić w życie mógł

Fruńmy nad rozkoszą lub spocznijmy na jej dnie –

Tańcz mnie po miłości kres! Tańcz mnie po miłości kres!

Tańcz mnie – żeby nasze dzieci mogły przyjść na świat
Tańcz mnie – chociaż welon z siwych włosów dawno spadł
Schrońmy pod nim żal i smutek jak w białawej mgle –
Tańcz mnie po miłości kres! Tańcz mnie po miłości kres!

Tańcz mnie – rytmem tętna i ognistych skrzypiec grą  

Ocal mnie z potopu pokaż mi nieznany ląd

Zdejmij rękawiczkę nagą dłonią dotknij mnie –
Tańcz mnie po miłości kres! Tańcz mnie po miłości kres!