Konno, konno z szabelką

Konno, konno, konno z szabelką
Nocką, nocką, nocką z panienką
Chłopcy malowani, ułani, ułani
Drutem powiązani, nieznani…
Chłopcy malowani, ułani, ułani
Drutem powiązani, nieznani…

Błota, błota, błota szerokie
Brzozy białe, brzozy wysokie
Trawy rosą płaczą jak łzami, jak łzami
Rogatywka z orłem zerwanym…
Trawy rosą płaczą jak łzami, jak łzami
Rogatywka z orłem zerwanym…

Lanca, lanca, lanca złamana
Wojenko, wojenko kochana
Twarzą odwróceni do ziemi, do ziemi
W obcym kraju, lecz między swemi…
Twarzą odwróceni do ziemi, do ziemi
W obcym kraju, lecz między swemi…

Krążą, krążą, krążą legendy
Sny obłędne, senne obłędy
Wciąż po polach błądzą chochoły, chochoły
Rankiem dzieci idą do szkoły…
Wciąż po polach błądzą chochoły, chochoły
Rankiem dzieci idą do szkoły…